Tematyka Kongresu

Kluczowe zagadnienia III Sudeckiego Kongresu Samorządowego kierują naszą uwagę w stronę kontynuacji i intensyfikacji dyskusji i działań rozpoczętych rok temu i podjętych przez sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 2017, których niezmiennym celem jest rozwój gospodarczy regionu Sudetów.


Sudecki Kongres Samorządowy ma na celu rozpoczęcie debaty pomiędzy samorządowcami, władzami województwa oraz stroną rządową dotyczącej wsparcia rozwoju gospodarczego regionu Sudetów.

Współorganizatorzy Kongresu:

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk

Prezydent Miasta Wałbrzych, Przewodniczący Deklaracji Sudeckiej Roman Szełemej

Kongres pod patronatem:

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego

Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia