Organizator

GMINA LĄDEK-ZDRÓJ

Rejestracja uczestników:

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój
umig@ladek.pl
tel. +48 74 81 17 850